Asfaltwerken

Asfaltconstructies worden door Huybens aangelegd ten behoeve van wegen, parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, fietspaden, specifiek ontworpen wegen voor woonwijken (veelal in kleurasfalt) en asfaltvloeren. Onze grote praktijk ervaring staat garant voor de juiste keuze van de toe te passen mengsels, de uitvoeringstechniek en niet te vergeten de economische levensduur. Dit maakt Huybens Haarlem tot een ervaren asfaltpartner…