In opdracht van de gemeente Haarlem heeft Huybens Haarlem proefvakken aangelegd in Schalkwijk midden. Het doel is om dit gebied, gelegen tussen Schalkstad en het Spaarnegasthuis te transformeren tot een aantrekkelijk groen woonwerkgebied. De proefvakken moeten inzicht geven in de keuze voor waterdoorlatende wegfundering, verharding met ingezaaide uitsparingen en methoden voor het beheersen van de waterhuishouding. Het gebied wordt ook wel ‚ÄėSchalkwijk Midden, stad tussen de bomen’ genoemd vanwege de groene identiteit die het krijgt.

Kijk hier voor het artikel