Huybens Haarlem is in 1930 begonnen met de handel in en het transport van zand, grind en grond. Wij zijn uitgegroeid tot een onderneming die, naast de handel in en transport van zand, complete onder- en bovengrondse infrastructurele werken uitvoert.

Met onze daadkrachtige organisatie, waar wij vakmanschap combineren met een klantgerichte en flexibele aanpak, kunnen wij onze opdrachtgever adviseren en de complete aanleg en onderhoud van de onder- en bovengrondse infrastructuur verzorgen.

De marktontwikkeling van de laatste jaren vragen naar een pro actieve houding van ons bedrijf. Wij anticiperen op de actuele aanbesteding regels en –methoden van de overheid en onze andere opdrachtgevers en de toegenomen politieke belangstelling voor duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en corporate governance. Wij hebben een duidelijke visie voor de komende jaren. Die visie rust op drie pijlers.

  1. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie
  2. Partnership met onze opdrachtgevers met aandacht voor onze leef omgeving, veiligheid en milieu
  3. Maatschappelijk betrokken, integer en respectvol

Ons bedrijf heeft diverse specialismen: grond-, bestrating-, riolering- en drainagewerkzaamheden. In deze disciplines kunnen wij wijkgericht werken.

Ons bedrijf is ISO 9001:2015 , VCA** en CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd.

logo-certificeringen-huybens_2
sbb-beeldmerk

Huybens Haarlem is Sociaal Partner van Bedrijf & Samenleving in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Huybens Haarlem is erkend leerbedrijf. Wij zijn aangesloten bij SPG NH.

Huybens-bedrijfsprofiel-bestrating
Huybens-bedrijfsprofiel-riool
Huybens-bedrijfsprofiel-bestrating
Huybens-bedrijfsprofiel-rioolbuizen