Naast het kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid heeft Huybens Haarlem bv ook een beleid opgesteld om de CO2 uitstoot te reduceren. Hiervoor heeft Huybens Haarlem het CO2-bewust certificaat niveau 5 behaald.

Om dit te realiseren berekent Huybens Haarlem bv jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Voor het jaar 2018 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO 14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderaan weergegeven tezamen met de footprint van het vorige jaar.

Om de uitstoot van CO2 te reduceren heeft Huybens Haarlem bv de volgende reductiedoelstelling opgesteld:

Huybens Haarlem bv stoot in het jaar 2024 ten opzichte van 2018 35% minder CO2 uit.

Om deze doelstelling te realiseren heeft Huybens Haarlem zich ten doel gesteld om het gas-, elektra en brandstof verbruik te verminderen en bij investeringen duurzaamheid een belangrijke afwegings factor te maken.

Huybens Haarlem bv neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief “Stichting Nederland CO2 neutraal”. Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder, deze zijn te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO): www.skao.nl