Aanleg, onderhoud, inspectie en ontstopping  van regenwater (RWA) en vuilwater (VWA) riolering.

Grondverzet, grondverbetering, bouwrijp maken, het graven van waterbergingen, waterpartijen, funderings sleuven en bouwputten, taluds voor niveau verschillen en het graven sleuven voor kabels en leidingen.

Aanleg, onderhoud en doorspuiten van ontwaterings systemen in straten, tuinen, sportvelden etc.

Het aanleggen van sierbestrating, klinkerwegen, bermversteviging met grasbetonstenen, fiets- en voetpaden, betonplaten tot het aanleggen van bedrijfsparkeerterreinen.

Uitvoering van grond sanering projecten volgens BRL

Asfaltconstructies worden door Huybens aangelegd ten behoeve van wegen, parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, fietspaden, specifiek ontworpen wegen voor woonwijken (veelal in kleurasfalt) en asfaltvloeren.