Huybens-diensten-grondwerk

Grondverzet, grondverbetering, bouwrijp maken, het graven van waterbergingen, waterpartijen, funderings sleuven en bouwputten, taluds voor niveau verschillen en het graven sleuven voor kabels en leidingen.