Vanaf September 2018 is Huybens Haarlem als hoofdaannemer bezig met het bouw- en woonrijp maken van 70.000m2 terrein voor de vestiging van de Falcon terminal aan de ruigoordweg te Amsterdam. De werkzaamheden omvatten: 25.000m3 grondverzet, 2300m1 riolering, 35.000ton granulaat 24.000ton asfalt t.b.v. wegen en vloeren, 1500m1 vangrail en 1200m1 hekwerk. De oplevering zal plaats vinden juni/juli 2019.

De aanleg van de Falcon terminal vordert gestaag. Alle vloeren voor de nieuwe loodsen zijn voorzien van een 2 laagse asfaltfundering (30.000m2) Momenteel is het betonriool voor 90% gereed en is gestart met de aanleg van de pvc riolering. Er is een begin gemaakt met de realisatie van een 3 tal uitstroomvoorzieningen. Het project loopt op voor de planning. De komende weken gaan wij door met de pvc riolering en de aanleg van de asfaltwegen.

Voor C.J. Hendriks en bouwbedrijf Conferm voeren wij het grondwerk, de rioleringen en het asfaltwerk uit t.b.v. de nieuwbouw van C.J. Hendriks.

Falcon-terminal amsterdam
Projectmedia-Falcon-terminal-aan-de-ruigoordweg-te-Amsterdam-02
Projectmedia-Falcon-terminal-aan-de-ruigoordweg-te-Amsterdam-02