Bij projecten als revitalisering en inbreidingslokaties zijn, naast de normale sanerings problemen, onvoorziene aspecten helaas een steeds vaker voorkomend probleem. Huybens Haarlem kan dankzij haar kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving en door structureel het overleg te voeren met de betrokken adviesbureaus, overheden en instanties, zoals de arbeidsinspectie, kostenbesparende werkmethodes realiseren. Samen met onze opdrachtgevers pakken wij het saneringsprobleem efficient aan.