Huybens Haarlem beschikt over een jarenlange ervaring in het aannemen en uitvoeren van grondwerken. Wij hebben alle benodigde kennis en kunde in huis voor een doelmatige en efficiente uitvoering van grondwerk. Alle voorkomende werkzaamheden als grondverzet, grondverbetering, bouwrijp maken, het graven van waterbergingen, waterpartijen, funderings sleuven en bouwputten, taluds voor niveau verschillen en het graven sleuven voor kabels en leidingen.

Huybens Haarlem beschikt over een eigen materieel en transport en kan ook de levering van zand en grond voor haar rekening nemen.