Huybens Haarlem heeft in de tweede helft van 2016 alle hercertificeringen goed doorlopen. Zowel de VCA**/ISO 9001, als de BRL 7000 en CO2 prestatieladder certificaten zijn verlengd.