Elzenhof Hillegom

Huybens Haarlem heeft het terrein van Elzenhof voorbereid op bouwrijpwerkzaamheden. In januari 2022 zal worden gestart met het bouwrijp maken van het gebied.

Dorpsplein Zwanenburg

Eind september 2021 heeft Huybens Haarlem het Dorpsplein opgeleverd. De riolering is verwijderd en opnieuw aangelegd. Ook is er een zitsteiger gemaakt en is er nieuwe bestrating voor het plein, de rijbaan en de parkeervakken gerealiseerd.

SLEGO

Voor het Havenbedrijf Amsterdam hebben wij de opdracht gekregen voor de reconstructie van de Slego in het westelijk havengebied

Hoofdkantoor Asics en Danone Hoofdorp

Voor Pleijsierbouw heeft Huybens Haarlem het BRM en WRM voor deze twee eyecaschers van kantoren gemaakt. De werkzaamheden liepen van medio 2017 tot begin 2019. Aansluitend heeft Huybens voor de gemeente Haarlemmermeer de omgeving van het bouwproject WRM gemaakt.