Asfaltwerken

Asfaltconstructies worden door Huybens aangelegd ten behoeve van wegen, parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, fietspaden, specifiek ontworpen wegen voor woonwijken (veelal in kleurasfalt) en asfaltvloeren. Onze grote praktijk ervaring staat garant voor de juiste keuze van de toe te passen mengsels, de uitvoeringstechniek en niet te vergeten de economische levensduur. Dit maakt Huybens Haarlem tot een ervaren asfaltpartner…

Grondsanering

Bij projecten als revitalisering en inbreidingslokaties zijn, naast de normale sanerings problemen, onvoorziene aspecten helaas een steeds vaker voorkomend probleem. Huybens Haarlem kan dankzij haar kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving en door structureel het overleg te voeren met de betrokken adviesbureaus, overheden en instanties, zoals de arbeidsinspectie, kostenbesparende werkmethodes realiseren. Samen…

Bestrating

Stenen elementen. Het scala aan toe te passen stenen elementen is enorm. De situatie waarin deze elementen kunnen voorkomen is zeer gevarieerd. Dit kan gaan van sierbestrating, klinkerwegen, bermversteviging met grasbetonstenen, fiets- en voetpaden, betonplaten tot het aanleggen van bedrijfsparkeerterreinen. Afhankelijk van de aan te brengen oppervlakte worden de stenen elementen machinaal danwel handmatig verwerkt.…

Drainage

De aanleg en het onderhoud van drainagesystemen is een relatief jong specialisme. Het gaat hierbij om ontwaterings systemen in straten, tuinen, sportvelden etc. zodat u na de tegenwoordig frequent voorkomende intensieve regenbuien of enkele weken regen achtereen geen onder water gelopen perceel, straat of tuin heeft. Ook het inspecteren en doorspuiten van uw drainage systeem…

Riool

Huybens Haarlem onderkent het belang van een goed werkend rioolsysteem voor de berging en afvoer van regenwater (RWA) en vuilwater (VWA). Wij verzorgen zowel advies voor de beste, op uw situatie toegespitste, systemen als de aanleg en onderhoud van alle mogelijke riool systemen en in alle voorkomende materialen. Huybens Haarlem heeft oog voor de vernieuwing…

Grondwerk

Huybens Haarlem beschikt over een jarenlange ervaring in het aannemen en uitvoeren van grondwerken. Wij hebben alle benodigde kennis en kunde in huis voor een doelmatige en efficiente uitvoering van grondwerk. Alle voorkomende werkzaamheden als grondverzet, grondverbetering, bouwrijp maken, het graven van waterbergingen, waterpartijen, funderings sleuven en bouwputten, taluds voor niveau verschillen en het graven…